نخود فرنگی لانگ پاد

مشخصات محصول

محل کشت: اکثر استان های ایران

ویژگی ها:

  • نخود فرنگی پفکی و سبزه تیره
  • رقمی میان رس در حدود 75 روز
  • ارتفاع گیاه تا 95 سانتی متر و ارتفاع اولین غلاف 14 سانتی متر
  • طول غلاف 11 سانتی متر و تعداد دانه در هر غلاف 9-8 عدد
  • وزن هزار دانه 350 گرم

گالری