گوجه فرنگی موبیل

مشخصات محصول

محل کشت: مشهد، آذربایجان های غربی و شرقی،...

ویژگی ها:

  • مشهورترین بذر استاندارد جهت کشت در فضای باز
  • بوته بسیار قوی با شاخ و برگ و پوشش مناسب
  • بسیار پرمحصول و وزن میوه ها 180-170 گرم
  • شکل میوه گرد و کمی بشقابی، مناسب برای تازه خوری و فرآوری
  • حساسیت پایین به بیماریهای ورتیسلیوم و فوزاریوم

گالری

گالری موجود نیست