گوجه فرنگی گلخانه ای ارلی اسپرینگ F1 Tomato early spring F1

ویژگی ها:

  • رقمی هیبرید و گلخانه ای
  • بوته ها قوی با دوره رسیدگی نسبتا زودرس
  • میوه ها گرد با کاسبرگ خوابیده
  • دارای 5 تا 6 میوه در هر خوشه با وزن 200 تا 220 گرم
  • میوه ها با سفتی خوب و مناسب برای صادرات
  • مقاومت بالا نسبت به بیماری ها و آفات
وزن هزار عدد بذر: 4 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: -
در کشت نشا : 25000 تا 30000 عدد
مقدار بذر در هر بسته بندی : 1000 عدد