هندوانه چارلستون گری F1 Watermelon Charleston gray F1

ویژگی ها:

  • رقمی هیبرید و میان رس
  • بوته ها قوی و میوه ها به شکل بیضی
  • میانگین وزن هر میوه حدود 15 کیلوگرم
  • گوشت میوه قرمز جذاب با شیرینی بالا
  • مقاوم به بیماری ها و مناسب برای حمل و نقل در مسافت های طولانی
وزن هزار عدد بذر: 50 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 10 تا 12 هزار عدد
در کشت نشا : -
مقدار بذر در هر بسته بندی : 100 گرم