کلم پارلا F1 Cabbage Parla F1

ویژگی ها:

  • رقمی زودرس و هیبرید (تقریبا 90 روز)
  • میانگین وزن هر هد تقریبا 1.5 تا 2 کیلوگرم
  • شکل هد گرد و به رنگ سبز خوشرنگ
  • طعم بسیار عالی و فشردگی هد خیلی خوب
  • ماندگاری بالا در مزرعه و مناسب برای حمل و نقل و مقاومت بالا نسبت به گرما
وزن هزار عدد بذر: 3.5 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 1200 گرم
در کشت نشا : 400-300 گرم
مقدار بذر در هر بسته بندی : 100 گرم

گالری

گالری موجود نیست