هویج کاروتن فورتو (OP) Carrot Caruten Forto (OP)

ویژگی ها:

  • رقمی میان رس و استاندارد
  • شاخ وبرگ قوی و رنگ هویج نارنجی جذاب
  • سیلندری شکل و طول هویج 18 تا 20 سانتی متر
  • عملکرد بالا
  • شکل هویج یکنواخت و مقاوم به شکنندگی
وزن هزار عدد بذر: 1.2 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 4 تا 5 کیلوگرم
در کشت نشا : -
مقدار بذر در هر بسته بندی : 500 گرم

گالری