خیار مادانا F1 گریفاتون Cucumber Madana F1

ویژگی ها:

  • مادانا رقمی هست هیبرید و زودرس
  • خیاری پارتنوکارپ و صدرصد گل ماده
  • بوته قوی با مقاومت بالا به آفات و بیماری ها
  • خیار کشیده و شیاردار با رنگ سبز تیره
  • بسیار پر بار و بازار پسند
وزن هزار عدد بذر: 40 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 1 تا 1.5 کیلوگرم
در کشت نشا : 20000 تا 25000 عدد
مقدار بذر در هر بسته بندی : 2500 عدد