پیاز سفید روز کوتاه یوترپ F1 Onion Euterpe F1

ویژگی ها:

  • رقمی هیبرید و میان رس
  • روز کوتاه و مناسب کشت برای مناطق جنوبی کشور
  • رشد رویشی مناسب و مقاومت بالا به بیماری های برگی
  • غده ها سفید رنگ و شکل غده ها گرد
  • سایز غده ها متوسط و مناسب برای صادرات
وزن هزار عدد بذر: 3 تا 4 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 4 تا 5 کیلوگرم
در کشت نشا : -
مقدار بذر در هر بسته بندی : 100000 عدد