هندوانه روبینا F1 دارا Watermelon Robina F1

ویژگی ها:

  • رقمی هیبرید و زودرس با بوته قوی و پوشش برگی خوب
  • شکل میوه گرد متمایل به بیضی با وزن 8 تا 10 کیلوگرم
  • پوست میوه سبز خوش رنگ با خط های منظم
  • رنگ گوشت قرمز خوش رنگ با شیرینی بالا
  • پوست میوه ضخیم و مناسب برای حمل و نقل مسافت های طولانی و دارای عملکرد بالا
وزن هزار عدد بذر: 40 - 50 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 1 تا 1.5 کیلوگرم
در کشت نشا : 10000 تا 12000
مقدار بذر در هر بسته بندی : 1000 عدد

گالری