گوجه فرنگی زیما F1 Tomato Zima F1

ویژگی ها:

  • رقمی هیبرید و زودرس
  • بوته قوی با پوشش برگی خوب
  • شکل میوه بلوکی با وزن 120 تا 130 گرم
  • رنگ قرمز خوب و مناسب یرای بازار داخلی و صادرات
  • مقاومت بالا به بیماری ها و آفات
وزن هزار عدد بذر: 3 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: -
در کشت نشا : 20000 تا 25000 عدد
مقدار بذر در هر بسته بندی : 5000 عدد