هندوانه کریمسون سوئیت گریفاتون Watermelon Crimson Sweet (OP)

ویژگی ها:

  • رقمی میان رس و استاندارد
  • بوته ها قوی و پوشش برگی مناسب
  • شکل میوه گرد مایل به بلوکی و وزن میوه بین 8 تا 10 کیلوگرم
  • رنگ گوشت میوه قرمز تیره با شیرینی و تردی مناسب
  • مقاوم به حمل و نقل و خاصیت انبارداری بالا
وزن هزار عدد بذر: 60 تا 80 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 1 تا 1.5 کیلوگرم
در کشت نشا : -
مقدار بذر در هر بسته بندی : 500 گرم